📌 Pribadača

📌
Podijeli 📌 sa svojim prijateljima:

Pribadača emoji 📌 pripada skupini emojića predmeti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :pushpin:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: pribadača

Srodni emoji

✔ Kopiran