🗂️ Razdjelnici

🗂️
Razdjelnici

Razdjelnici emoji 🗂️ pripada skupinama emojića Predmeti i Uredski pribor. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :razdjelnici:, :card_index_dividers: ili :dividers:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2014 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Indeks i Pregradni karton

Srodni emoji