🗄️ Kartotečni ladičar

🗄️
Kartotečni ladičar

Kartotečni ladičar emoji 🗄️ pripada skupinama emojića Predmeti i Uredski pribor. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :kartotecni_ladicar:, :kartotečni_ladičar: ili :file_cabinet:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2014 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Datoteka i Ladičar

Srodni emoji